Floor Kolk-van Braam Houckgeest

Klinisch psycholoog-psychotherapeut werkzaam in de Maatschap APBC

(= Associatiepraktijk voor Psychotherapeutische Behandeling en Consultatie) te Houten en Zeist

APBC

Adresgegevens

Voor informatie of aanmelding per telefoon

Specialisaties

Werkwijze

Professionele kwalificaties

Aanvullende informatie is te vinden in het Kwaliteitsstatuut GGZ - Vrijgevestigden, dat is goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland

Informatie voor cliënten

AGB-codes

  • AGB-Zorgverlenersnummer 94-001025
  • AGB-Praktijkcode 94-001096

Werkwijze in meer detail

Sinds 1981 werk ik samen met Ton van der Spek in de maatschap APBC.

In individuele therapie is mijn werkwijze psychodynamisch en cliënt-centered, d.w.z. samen met cliënten probeer ik de achtergrond en ontwikkeling van hun leven in kaart te brengen en waarin zij dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn.
In het algemeen kun je zeggen dat waar cliënten in vast lopen, hun oorspronkelijke overlevingsstrategie(ën) zichtbaar wordt/worden. Dikwijls vereist dat het nodige, gezamenlijke decodeerwerk.
Mijn werkwijze bij het ontwarren van vastgelopen patronen is niet zozeer het graven in het verleden als wel het zicht- en benoembaar maken van het verleden zoals dit zich afgeweerd, onverwerkt en onbewust aandient in het heden. Zo betrek ik het verleden bij het heden en leren cliënten het verleden te (onder)scheiden van het heden in hun beleving. Als dit proces op gang komt, worden herbelevingen steeds meer herinneringen, wordt het heden meer beleefd zoals het werkelijk is (minder belast door afgeweerd oud zeer) en kunnen nieuwe perspectieven ontstaan. Deze ontwikkeling vindt plaats op emotioneel, cognitief en gedragsniveau.
Mijn ervaring is dat mensen op deze manier meer vertrouwd raken met zichzelf en meer zicht en grip op hun leven krijgen.
Een veilige therapeutische relatie is cruciaal in dit proces.

In relatiegesprekken ligt voor mij de focus op het herstel van het verstoorde evenwicht waarbij de veiligheid in het geding is gekomen. Cliënten beleven elkaar niet meer als veilig: verschillen (in behoeftes, meningen) kunnen niet geëxpliciteerd worden zonder dat de veiligheid van de relatie in gevaar komt. Ieder verschanst zich meer en meer in eigen vertrouwde overlevingsstrategie(ën). Net zoals in individuele therapie is het verhelderen van het afgeweerde, onverwerkte, onbewuste oud zeer aan de orde. In de verliefdheidsfase worden onvervulde behoeften uit de kindertijd vervuld, maar worden deze ongewild gefrustreerd in de verdiepingsfase.
Het verhelderen, zonder oordeel, van de vicieuze cirkel waarin de relatie stagneert, geeft ieder de kans de verantwoordelijkheid voor eigen aandeel onder ogen te zien, teneinde deze cirkel te kunnen doorbreken. Zo opent het herstel van de veiligheid in de relatie weer perspectieven voor beiden.